Intelligentie

Intelligentie

Het doel van een intelligentieonderzoek is om schoolsucces te voorspellen. Soms kan een kind niet goed meekomen op school en verwacht de school dat dit komt door een lager dan gemiddelde intelligentie. Het is echter ook mogelijk dat een kind vastloopt op school door een hoger dan gemiddelde intelligentie. Het kan in beide gevallen zeer verhelderend werken om een onderzoek te doen naar intelligentie. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de capaciteiten van uw kind/de leerling. Zo komen er sterkere en zwakkere kanten naar voren en kan er gericht advies worden gegeven voor de school, maar ook voor thuis.

Wanneer u twijfelt over de schoolkeuze aan het einde van de basisschool dan kan een intelligentieonderzoek vaak helpen. Ook kunnen wij de didactische vaardigheden van uw zoon/dochter in kaart brengen en hiermee een goed onderbouwd advies voor het voortgezet onderwijs afgeven.

In de praktijk nemen wij intelligentieonderzoeken af bij kinderen vanaf 3 jaar. Hierbij wordt de leeftijd niet strikt genomen: sommige kinderen van bijna 3 jaar zijn prima te testen, maar er zijn ook kinderen van 3.5 jaar die nog niet testbaar zijn. Dit heeft onder andere te maken met de mate van concentratie.

welke testen zijn beschikbaar?

  • WIPPSI IV     dit is een kleutertest en kan worden afgenomen bij kinderen tot 7;11 jaar. Meestal zullen kinderen ouder dan 6 jaar echter al een andere test maken.
  • WISC V          dit is een intelligentietest voor kinderen van 6-16 jaar. De test is volledig nieuw (december 2017) en zal vanaf februari 2018 worden ingezet in de praktijk. De WISC III komt hiermee te vervallen.
  • SON-R 2-8    dit is een kleutertest en kan worden afgenomen bij kinderen tot 8 jaar. De SON-R is een nonverbale test en hiermee uitstekend in te zetten bij twee/meertaligheid en bij slechthorenden/doven.
  • SON-R 6-40 dit is een nonverbale intelligentietest die kan worden ingezet bij kinderen vanaf 6 jaar tot en met volwassenen van 40 jaar.
  • RAKIT 2 dit is een test voor kinderen van 4 tot 12 jaar
  • IDS 2 dit is een zeer uitgebreide test waarmee niet alleen intelligentie gemeten kan worden maar ook executieve functies, schools functioneren, werkhouding, sociale en emotionele ontwikkeling en psychomotoriek

Voor alle onderzoeken gelden algemene voorwaarden: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet?

De praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/