Hoogbegaafdheid

Onderzoeken kunnen worden aangevraagd door ouders en scholen. Een onderzoek vindt plaats in de praktijk in Ede, op school (Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren, Veenendaal) of bij u thuis.

Hoogbegaafdheid

Soms bestaat er het vermoeden dat een kind veel slimmer is dan leeftijdgenoten. Vaak zijn er al geruime tijd signalen die hierop wijzen (vanaf de babytijd spreken ouders over een zeer alert en wakker kind, dat zich uitzonderlijk snel ontwikkelt) maar dit is lang niet altijd zo.

Ook kinderen die zich opeens anders gaan gedragen als ze naar school gaan (tekenen opeens weer kinderlijk terwijl ze al lang detailgericht tekenden bijvoorbeeld, of hebben zichzelf leren lezen en laten dit op school niet zien omdat je dit pas in groep 3 hoort te leren) blijken soms hoogbegaafd te zijn. Kinderen die slim zijn verwachten vaak dat áls ze naar school gaan, ze veel gaan leren. Als ze dan in de kleuterklas komen waar knutselen en puzzelen een groot deel van de tijd beslaat, valt dat tegen en is er niet zelden een gedragsverandering merkbaar.

Niet zelden denkt men dat er sprake zou kunnen zijn van AD(H)D of worden er autistische kenmerken gezien. Voorzichtigheid is geboden, omdat kinderen die hoogbegaafd zijn vaak kenmerken vertonen die lijken op AD(H)D of autisme. Dit kan leiden tot misdiagnoses met alle gevolgen van dien.

Tijdens een onderzoek naar hoogbegaafdheid wordt allereerst een intelligentie onderzoek gedaan. Aanvullend wordt aan de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen. Indien de school betrokken is bij de aanvraag, dan vult ook de school deze vragenlijst in. Soms vult ook het kind enkele vragenlijsten in, afhankelijk van de hulpvraag.

Na het onderzoek wordt (meestal binnen een week, uiterlijk binnen twee weken) een verslag gemaakt waarin de bevindingen van het onderzoek worden vermeld. Ook staan er uitgebreide adviezen in voor school en, desgewenst, voor de thuissituatie. De intelligentiescore is bijna altijd meteen na het onderzoek bekend.

Sinds enkele jaren bestaat er voor hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om onderwijs op eigen niveau te volgen binnen de zogenaamde Leonardoscholen/Eureka onderwijs/Topklassen. Op deze scholen wordt top-down onderwijs gegeven, en wordt de reguliere lesstof zodanig gecompact dat er tijd is voor extra vakken zoals Spaans, Chinees, schaakles, programmeren, wiskunde, enz. Indien u overweegt uw kind aan te melden bij een school waar voltijd hoogbegaafdenonderwijs wordt gegeven, dan moet u een verslag van een intelligentie onderzoek kunnen overleggen (niet ouder dan twee jaar) waaruit blijkt dat er bij uw kind sprake is van hoogbegaafdheid. In het verslag dat ik schrijf zal dan ook expliciet worden genoemd dat uw kind in aanmerking komt voor voltijd hoogbegaafdenonderwijs.

Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie. Voor toelating tot voltijd HB onderwijs is een IQ onderzoek meestal genoeg maar vaak is breder kijken wel zo fijn. Om een goed beeld te kunnen vormen van eventuele hoogbegaafdheid neem ik daarom ook geregeld aanvullende testen af. Ik kijk dan ook naar creativiteit, sociale cognitie en executieve functies.

welke testen zijn beschikbaar?

  • WIPPSI IV     dit is een kleutertest en kan worden afgenomen bij kinderen tot 7 jaar. Meestal zullen kinderen ouder dan 6 jaar echter al een andere test maken.
  • WISC V          dit is een intelligentietest voor kinderen van 6-16 jaar. De test is volledig nieuw (december 2017) en zal vanaf februari 2018 worden ingezet in de praktijk. De WISC III komt hiermee te vervallen.
  • SON-R 2-8    dit is een kleutertest en kan worden afgenomen bij kinderen tot 8 jaar. De SON-R is een nonverbale test en hiermee uitstekend in te zetten bij twee/meertaligheid en bij slechthorenden/doven.
  • SON-R 6-40 dit is een nonverbale intelligentietest die kan worden ingezet bij kinderen vanaf 6 jaar tot en met volwassenen van 40 jaar.
  • RAKIT 2 dit is een intelligentietest voor kinderen tussen de 4 en de 12.5 jaar
  • IDS 2 dit is een intelligentietest voor kinderen/jongeren van 5-20 jaar. De test is zeer breed en heeft naast intelligentie ook onderdelen die werkhouding, executieve functies, schools functioneren, sociale en emotionele ontwikkeling en psychomotoriek meten

Begeleiding

Kan de school van jullie kinderen hulp gebruiken bij het opzetten van een goed beleid rondom hoogbegaafdheid? Of zoek je als leerkracht hulp voor een hoogbegaafd kind in je klas?

Heeft jouw kinderdagverblijf ondersteuning nodig bij het opzetten van een plusgroep voor slimme peuters?

Is er tijdens een onderzoek hoogbegaafdheid vastgesteld bij jullie zoon of dochter, en heb je vragen over de opvoeding? Wil je hulp bij het maken van de juiste schoolkeuze? Of gewoon even sparren? Dat kan!

Uiteraard kun je ook contact opnemen via info@orthopedagogiepraktijk.nl

vergoeding

De praktijk heeft een zorgcontract (jeugdwet) met de regio Foodvalley.

Onder deze regio vallen de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen (Foodvalley).

Woon je in één van deze gemeenten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoed onderzoek. Of er sprake is van een vergoeding hangt af van de hulpvraag. Neem even contact op voor meer informatie!

Voor alle onderzoeken gelden algemene voorwaarden: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? De praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/