Nieuws

OPLEIDINGSTRAJECT TOT KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOOG

in januari 2021 ben ik begonnen met een opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog. Deze postmasteropleiding heb ik zelf vormgegeven door een eigen opleidingsplan te schrijven. Op deze manier kan ik me bijscholen en verder bekwamen op gebieden die in de praktijk aan de orde zijn. Onlangs volgde ik onder andere trainingen op het gebied van rouwverwerking, autisme spectrum stoornissen, ACT, motiverende gespreksvoering, psychopathologie, gezinsdiagnostiek, over- en onderprikkeling bij kinderen en voorkomen van suicide. Tevens volgende ik een specialistische module over intelligentieonderzoeken en over dyscalculie. De komende anderhalf jaar zal ik mij verder bijscholen op onder andere diagnostiek en behandeling van AD(H)D, cognitieve gedragstherapie en EMDR bij kinderen. Naast scholingen volg ik ook supervisie tijdens dit traject. Ik hoop de opleiding in het voorjaar van 2023 af te ronden. Zeer waarschijnlijk is de opleiding dan ook opgenomen in het BIG register!

NU OOK ONDERZOEK NAAR SCHOOLRIJPHEID GROEP DRIE 

Twijfel je over een eventuele versnelling naar groep 3? Deelt de juf/meester die twijfel en wil je onderzocht hebben of een versnelling naar groep 3 zinvol/noodzakelijk is?

Geeft de school aan dat jouw zoon/dochter nog een jaartje moet kleuteren maar denk je zelf dat dit niet verstandig is en heb je behoefte aan een externe deskundige?

Bij Orthopedagogie Praktijk Kapitein doen we onderzoek bij jonge kinderen om te kijken of zij toe zijn aan groep 3.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

november 2018

VERGOEDING VERVOERKOSTEN HOOGBEGAAFDHEID GEMEENTE EDE

Volgt jouw zoon/dochter voltijd hoogbegaafdenonderwijs? Rijd jij hiervoor elke dag meer dan 6 kilometer (enkele reis) om jouw zoon/dochter naar school te brengen?

Dan heb jij wellicht ook recht op een tegemoetkoming in de kosten! Een aanvraag indienen kan via https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/leerlingenvervoer/

Je hebt wel een verklaring nodig van een specialist om aan te tonen dat er sprake is van hoogbegaafdheid. Is jouw zoon/dochter bij mij onderzocht? Dan maak ik die verklaring voor je!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.11.2013

Mijn kritische brief aan het NVO/NIP over dyslexie, het deskundigenbestand en de kritiek op de huidige ideeën dat je een postacademische opleiding moet hebben gevolgd voor het vastleggen van dyslexie, komt in het nieuwe NVO bulletin! Lees hier de hele brief.