Even voorstellen…

Mijn naam is Lenneke Kapitein-Hindriks. Ik ben getrouwd met Bart en samen hebben wij vier kinderen (2007, 2009, 2012, 2014).

In 2003 heb ik mijn opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in leerproblemen. Na mijn studie ben ik 4 jaar werkzaam geweest bij Braams en Partners, een praktijk die onder andere gespecialiseerd is op het gebied van dyslexie. In deze vier jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren van dyslexie en de behandeling van lees- en spellingachterstanden als gevolg van dyslexie. In juni 2007 ben ik in Ede gestart met mijn eigen praktijk. In mijn praktijk doe ik psychologische onderzoeken (intelligentie, hoogbegaafdheid, schoolrijpheid, dyslexie en dyscalculie, executieve functies, (faal) angst, welbevinden, AD(H)D en autisme) en behandel ik lees-, spelling- en rekenproblemen bij kinderen en jeugdigen. Ook begeleid ik leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen werken we aan Nederlands, de vreemde talen, wiskunde en zaakvakken. Daarnaast is begeleiding en behandeling mogelijk op de volgende gebieden: verbeteren van welzijn en welbevinden, verminderen van faalangst, begeleiding bij rouw/verlies, begeleiding bij het ontwikkelen en versterken van de executieve functies, verwerken van trauma door middel van EMDR, behandeling van angsten/depressieve klachten door middel van ACT en/of CGT.

Sinds april 2023 ben ik, naast orthopedagoog, ook kinder- en jeugdpsycholoog.

Naast onderzoek en begeleiding geef ik ook geregeld cursussen en workshops, zowel aan ouders als aan scholen. Onlangs heb ik de volgende cursussen/workshops gegeven:

  • hoe help ik mijn kind met leren (workshop voor ouders)
  • intensieve leesbegeleiding (workshop voor leraren)
  • hoogbegaafdheid, wat is dat? (lezing voor ouders en leraren)
  • DE WISC V, wat moet ik daarmee? (lezing voor leraren/IB-ers/schooldirecteuren)

Ik ben als orthopedagoge aangesloten bij het NVO (beroepsvereniging). Ik ben in het bezit van de algemene beroepsbekwaamheidsregistratie alsmede de registratie voor diagnostiek. Daarnaast ben ik sinds april 2023 registerpsycholoog NIP kind en jeugd en kinder- en jeugdpsycholoog.

Ik heb een registratie bij het SKJ, NVO, NIP, VGCT en VEN.

Tevens ben ik als één van de eersten in Nederland bevoegd voor het behandelen van leesproblemen door middel van het Sleeplezen®.