Links

Websites

Informatieboeken

 • Tom Braams; Dyslexie, een complex taalprobleem
 • Eleonoor van Gerven; handboek hoogbegaafdheid
 • D’Hondt en Van Rossen; Hoogbegaafde kinderen op school en thuis, een gids voor ouders en leerkrachten
 • Lammers van Toorenburg; Hoogbegaafd, nou en?; (voor kinderen vanaf 5 jaar)
 • Jan, Janneke en Ellen Sinot; IQ te koop
 • Eleonoor van Gerven; De Gids
 • Tom Braams: Handboek dyslexie
 • Hans van Luit: Dit is dyscalculie

Downloads

Verenigingen

 • www.balansdigitaal.nl: Oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- of gedragsproblemen
 • www.pharosnl.nl: ouder vereniging met jaarlijkse uitjes om andere ouders en leeftijdgenoten te ontmoeten
 • www.mensa.nl: vereniging voor hoogbegaafden
 • www.choochem.nl: Christelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafden in kerk, school en samenleving

Op alle onderzoeken zijn de algemene voorwaarden van het NVO van toepassing: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meld deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/