Meer informatie

Websites

Boeken

  • Tom Braams; Dyslexie, een complex taalprobleem
  • Eleonoor van Gerven; handboek hoogbegaafdheid
  • D’Hondt en Van Rossen; Hoogbegaafde kinderen op school en thuis, een gids voor ouders en leerkrachten
  • Lammers van Toorenburg; Hoogbegaafd, nou en?; (voor kinderen vanaf 5 jaar)
  • Jan, Janneke en Ellen Sinot; IQ te koop
  • Eleonoor van Gerven; De Gids

Verenigingen

  • www.balansdigitaal.nl: Oudervereniging voor ouders van kinderen met leer- of gedragsproblemen
  • www.pharosnl.nl: ouder vereniging met jaarlijkse uitjes om andere ouders en leeftijdgenoten te ontmoeten
  • www.mensa.nl: vereniging voor hoogbegaafden
  • www.choochem.nl: Christelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafden in kerk, school en samenleving

Op alle onderzoeken zijn de algemene voorwaarden van het NVO van toepassing: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/