Begeleiding bij leren

Leren plannen/organiseren/leren (vanaf 10 jaar).

Tijdens een behandeling die gericht is op het leren plannen, organiseren en leren wordt er individueel of in een klein groepje (maximaal vier kinderen) gewerkt aan verschillende vaardigheden. Het betreft hier maatwerk: waar loopt iemand op vast en wat is er nodig? Vaak wordt er in ieder geval gewerkt aan het goed kunnen plannen van schoolwerk. Ook is er meestal aandacht voor het geheugen: hoe werkt je geheugen en hoe kan jij handig gebruik maken van jouw sterke kanten op zo snel en zo goed mogelijk tot leren te komen? Het huiswerk dat gegeven wordt tijdens deze behandelingen wordt zo veel mogelijk afgestemd met het huiswerk van school zodat de enige extra tijdsinvestering de behandeling zelf is.

In september start er een groepstraining studievaardigheden voor leerlingen in de tweede, derde of vierde klas van het voortgezet onderwijs. Deze training is vol.

In oktober start er een groepstraining studievaardigheden voor leerlingen in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Er zijn nog twee plekken beschikbaar.