Autisme Spectrum Stoornis

Autisme spectrum stoornis

Een autisme spectrum stoornis (hierna afgekort als ASS) is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Mensen met ASS hebben, in meer of mindere mate, beperkingen op drie gebieden.

Het gaat om de volgende gebieden:

– sociale interactie en verbeelding: mensen met ASS kunnen bijvoorbeeld erg in zichzelf gekeerd zijn. Soms maken ze weinig contact (oogcontact) met hun omgeving of is het contact dat ze maken niet passend bij de situatie of bij de leeftijd

– communicatie en taal: vaak is de taalontwikkeling van mensen met ASS vertraagd (maar niet altijd!). soms hebben mensen moeite met het begrijpen van humor.

– stereotype interesses en gedrag: mensen met ASS hebben niet zelden een fascinatie voor een bepaald onderwerp waar ze helemaal in opgaan en alles over weten.

Het onderzoek

Bij een onderzoek naar ASS wordt altijd een intelligentie onderzoek afgenomen omdat veel kenmerken die we zien bij mensen met ASS ook te maken kunnen hebben met hoogbegaafdheid en dan helemaal geen onderdeel van een stoornis zijn. Daarnaast wordt het sociale en het emotionele functioneren in kaart gebracht. Dit gaat door middel van onderzoek bij het kind zelf en door middel van vragenlijsten voor ouders en leerkracht.

vergoeding

De praktijk heeft een zorgcontract (jeugdwet) met de regio Foodvalley.

Onder deze regio vallen de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen (Foodvalley).

Woon je in één van deze gemeenten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoed onderzoek. Of er sprake is van een vergoeding hangt af van de hulpvraag. Neem even contact op voor meer informatie!

Voor alle onderzoeken gelden algemene voorwaarden: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? De praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/