Schoolrijpheid

Schoolrijpheid

Het is een jaarlijks terugkerende vraag voor veel ouders en leerkrachten: is dit kind toe aan leren in groep 3?  Is een jaar langer kleuteren zinvol? Moet deze leerling niet versneld doorstromen naar groep 3?

In mijn praktijk doe ik onderzoeken bij kleuters waarbij ik een antwoord geef op deze vragen.

Het onderzoek

Een onderzoek naar schoolrijpheid omvat een intelligentie onderzoek en een onderzoek naar didactische vaardigheden (lezen, rekenen). Daarnaast kijk ik naar taalbegrip, auditieve en visuele discriminatie, fijne motoriek, waarnemingssnelheid, rekenbegrip en ruimtelijke ori├źntatie. Samen met gerichte vragenlijsten voor ouders en leerkrachten en met een aanvullend onderzoek naar sociale cognitie breng ik in kaart wat het kind nodig heeft binnen het onderwijs, en of doorstromen naar groep 3 onverstandig, wenselijk of noodzakelijk is.

vergoeding

De praktijk heeft een zorgcontract (jeugdwet) met de regio Foodvalley.

Onder deze regio vallen de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen (Foodvalley).

Omdat een schoolrijpheidsonderzoek een schoolse aangelegenheid is worden dit type onderzoeken niet vergoed door de gemeente. De kosten liggen bij voorkeur bij school (of samenwerkingsverband) en anders bij ouders.

Voor alle onderzoeken gelden algemene voorwaarden: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? De praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/