Behandeling bij dyslexie

Behandelingen

Dyslexie

Bij een dyslexiebehandeling wordt er intensieve remedial teaching gegeven die is toegespitst op de individuele leerling. Behandelingen duren drie kwartier en vinden bij voorkeur onder schooltijd plaats. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt aan het lezen en het spellen. Hierbij zet ik ook computerspelletjes in. Ook wordt er psycho educatie gegeven over dyslexie en is er aandacht voor eventuele belemmeringen op het gebied van faalangst of welzijn.

De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de mate van achterstand bij de start van de behandeling, de leeftijd van het kind en de motivatie en inzet van het kind en de ouders. Naast de begeleiding in de praktijk (wekelijks) wordt er huiswerk meegegeven waarmee thuis nog vier keer per week geoefend moet worden. Over het algemeen zijn er 40 behandelingen (één schooljaar) nodig om het lezen en spellen op groepsniveau te krijgen.