Behandeling bij angst / verbeteren zelfbeeld

Angst en zelfbeeld

Angst is vervelend maar soms nuttig. Soms kan angst door een behandeling verdwijnen. Vaker is het een kwestie van leren omgaan met de angst.

Tijdens de behandelingen wordt gewerkt aan het normaliseren van de angst en het er mee leren omgaan. Hiervoor wordt vaak ACT gebruikt (Acceptance and Commitment Therapie).

Het doel van ACT is om op een flexibele manier om te gaan met obstakels (die iedereen tegenkomt in het leven) zodat je kunt blijven doen wat je zelf echt graag wilt en belangrijk vindt. ACT werkt veel met metaforen. Het fijne van de begeleiding door middel van ACT is dat we samen op weg gaan, jij bepaalt zelf jouw waarden waar je volgens wilt leven. Het draait binnen ACT om:

– acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen

– defusie: afstand nemen van je gedachten als deze niet helpend zijn

– het zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)

– hier en nu: aandacht voor waar je nu bent

– waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt

– toegewijd handelen: de route nemen die je brengt bij wie je wilt zijn (waarden)

Doel van ACT is niet om je klachten (van angst bijvoorbeeld) te verminderen maar om het ontwikkelen van meer veerkracht zodat je angsten niet je leven beheersen.

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). ACT wordt niet altijd ingezet, er wordt ook gewerkt met protocollen vanuit de cognitieve gedragstherapie.