ADHD / ADD

ADHD/ADD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een stoornis waarbij je het moeilijk vindt om je aandacht ergens bij te houden, impulsief kunt zijn en erg druk bent (hyperactief). Iedereen is wel eens druk en iedereen kan zich wel eens moeilijk concentreren of geeft te snel (impulsief) een antwoord op een vraag waar je beter wat langer over na had kunnen denken. Dat noemen we geen ADHD. Bij mensen die ADHD hebben zijn de problemen met concentreren, impulsiviteit en hyperactiviteit vaker wel dan niet aanwezig en vormen zij een belemmering in het dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het goed kunnen functioneren op school of op het werk).

ADHD bestaat in allerlei vormen. Sommige mensen hebben meer last van hun impulsiviteit, anderen ervaren meer last van hun hyperactiviteit, etc.

ADD is de afkorting van Attention Deficit Disorder. Het is eigenlijk ADHD zonder hyperactiviteit. Als je deze stoornis hebt kun je je niet zo goed concentreren en ben je snel afgeleid. In het Nederlands wordt ADD vaak vertaald als: aandachtstekortstoornis. Dit is een lastige term, want hij doet vermoeden dat je te weinig aandacht krijgt van anderen. Maar dat is niet waar: het betekent dat je zelf moeite hebt met het vasthouden van je aandacht (focus).

Het onderzoek

Tijdens een onderzoek naar ADHD wordt er altijd een intelligentie onderzoek afgenomen. Dat doe ik omdat sommige kenmerken die passen bij ADHD soms ook kunnen passen bij hoogbegaafdheid en dus lang niet altijd een stoornis zijn.

Verder worden de executieve functies in kaart gebracht. Hiervoor zijn testjes ontwikkeld.

Naast een onderzoek bij het kind zelf worden er ook altijd vragenlijsten meegegeven voor de ouders en de leerkracht.

vergoeding

De praktijk heeft een zorgcontract (jeugdwet) met de regio Foodvalley.

Onder deze regio vallen de volgende gemeenten: Ede, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen (Foodvalley).

Woon je in één van deze gemeenten? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoed onderzoek. Of er sprake is van een vergoeding hangt af van de hulpvraag. Neem even contact op voor meer informatie!

Voor alle onderzoeken gelden algemene voorwaarden: https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx

Heeft u een klacht? Meldt deze dan eerst bij de praktijk. Samen proberen we uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? De praktijk is aangesloten bij een geschillencommissie: https://www.p3nl.nl/