Aanvraagformulier

U kunt uw aanmelding doen door een e-mail te sturen naar: Lenneke@orthopedagogiepraktijk.nl

Zet in deze mail in ieder geval de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en reden van aanmelding (onderzoeksvraag). Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op (doorgaans binnen twee werkdagen).

Momenteel geldt er een aannamestop voor particuliere onderzoeken. Aanmelden kan weer vanaf 1 mei 2023. Houdt dan wel rekening met een wachttijd van 4 tot 5 maanden vanaf mei. Onderzoeken met een verwijzing van huisarts, jeugdarts, CJG of TTJ worden WEL in behandeling genomen. Voor deze onderzoeken geldt geen aannamestop.